Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Kommunene i Lister samarbeider på byggesaksfeltet, gå inn på Byggesaksportalen for Lister for mer informasjon.

Byggesaksportalen for Lister

Byggsøk

Publisert . Sist endret . i kategorien Bygge?

byggsøk

Elektronisk innsending av byggesøknader

Hvordan byggesøknaden er levert til oss, er med på å avgjøre hvor lang tid vi bruker på å registrere den. Ved å følge rådene under hjelper du oss med å gi deg raskere behandling.

Det er en fordel om e-posten har et tydelig navn i emne-feltet og at vedlegg har gode og forklarende filnavn.

Bruk formatene under på vedleggene og vær oppmerksom på at maks størrelse på e-posten er 50 MB. Innsendelser som ikke er i tråd med etatens krav kan bli sendt i retur.

Kommunens e-post adresse:

 • Filformatet for innsending er PDF
 • Fotografier kan sendes inn i jpg/jpeg-format
 • Tegninger som viser NY situasjon, må være én fil per side. Det samme gjelder foto/fotomontasjer i rivesaker og skiltsaker. Dette gjelder også søknader som leveres på papir
 • Navn på vedlegg må ha en forklarende tekst til hva dokumentet inneholder, for eksempel "Fasade nord" eller "1. etasje"
 • Ikke bruk mellomrom, spesialtegn eller bokstavene æ, ø ved elektronisk innsendelse
 • Alle dokumenter må ligge riktig vei ved visning. Det skal ikke være nødvendig å snu filen for å se/lese den

Vi må ha én fil for hvert dokument som sendes inn, se eksempelliste for byggesak:

 • Søknad om tiltak uten ansvarsrett/Ett-trinns søknad med ansvarlig foretak/Søknad om rammetillatelse
 • Søknad om dispensasjon
 • Følgebrev/redegjørelse
 • Gjenpart nabovarsel
 • Nabomerknad/kommentar til nabomerknad
 • Søknad om ansvarsrett/foretaksdokumentasjon/samsvarserklæring
 • Tilleggsdokumenter/andre vedlegg (eventuelt kan avfallsplan, tiltaksplan, uttalelser, foto og dokumenter som ikke faller under andre kategorier sendes som egen fil)
 • Situasjonsplan (kart som viser tiltaket)
 • Utomhusplan
 • Eksisterende tegninger (samlet i én fil)
 • Plan 1
 • Plan 2 etc.
 • Snitt A
 • Snitt B etc.
 • Fasade sør
 • Fasade nord etc.
 • Andre tegninger

Gode navn på filer gjør registreringsarbeidet enklere. Et filnavn som Fasade_Toppveien_Eksist.pdf gir mye bedre informasjon om innholdet enn for eksempel navnet 000123.pdf.

Her ser du eksempel på navn på filer:

 Byggesak eksempelfil

 Forhåndskonferanse

Du kan be om å få gjennomført en forhåndskonferanse med byggesaksbehandler, ta kontakt med kommunen på telefon 38 38 20 00.

Dersom saken er svært kompleks, anbefaler vi en slik konferanse. Det kan gi tidlige forventningsavklaringer for begge parter, som kan spare deg for unødig arbeid.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til kommunen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal kommunen vurdere om det er grunn til å endre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.