Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Legevakt

Publisert . Sist endret . i kategorien Akutte tjenester

Legevakten har eget lokale ved Farsund Omsorgssenter, Livdekrona 62, Farsund. På hverdager mellom kl. 08.00 - 16.00 er det ikke ordinær legevakt og lokalet er ikke bemannet.

Etter avtale pr. telefon møter vakthavende lege pasienten i disse lokalene. Vakthavende lege nås over telefon 38 39 11 90.

Fra 1. september 2015 innføres et nytt felles telefonnummer for hele landet, dette er: 116117.

Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp i denne tiden kan ringe nødtelefon 113.

Legevakttelefonen går via Legevaktsentralen ved Sørlandet sykehus Flekkefjord. Sykepleier vil ved behov viderekople til vakthavende lege i Farsund.

 I 6 uker om sommeren er det ordinær legevakt også på dagtid.

Kontaktinformasjon:
Kommuneoverlege/medisinsk faglig rådgiver
Besøksadresse: Brogaten 7, 4550 Farsund
Telefon: 38 38 20 00
Telefaks: 38 39 20 01
E-post: