Barn og Unges Tverrfaglige Team (BUTT)

Publisert . Sist endret . i kategorien Barn og Unges Tverrfaglige Team (BUTT)

I Farsund kommune er det flere tjenester som har som oppgave å gi tilbud til barn, ungdom og familier som trenger hjelp og bistand i kortere eller lengre perioder.

Lurer du på hvilken tjeneste som kan hjelpe deg best?

Av og til kan det være vanskelig å vite hvilken tjeneste som man skal kontakte fordi behov kan være sammensatt. Alle tjenester har plikt til å veilede deg og hjelpe deg videre til rett tjeneste. Vi har alle taushetsplikt slik at det du sier ikke kommer videre.

Helsestasjonen, familiesenteret, barnevern, familiekontoret, PPT, Psykisk helseteam og ABUP har etablert et samarbeid som vi har kalt for:

Barn og Unges Tverrfaglige Team (BUTT)

• Teamets målsetting er at det skal bidra til å sikre at brukerne får en helhetlig og kvalitetsmessig god tjeneste.
• Teamets oppgave er blant annet å bistå deg med å finne fram til hvor og hvordan du skal få best mulig hjelp.

For å få bistand fra teamet kan du enten gå via en av de ulike tjenestene eller du kan kontakte teamets koordinator på Familiesenteret.

Servicetorget på tlf. 38 38 20 00 vil kunne sette deg direkte over til Familiesenteret eller formidle beskjeder til dem.