Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Barnevernets oppgave

Publisert . Sist endret . i kategorien Barnevern

Barneverntjenestens oppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid.

Etter norsk rett er det biologiske foreldre som har ansvar for barn og unges omsorg. Barneverntiltak kan bare iverksettes hvis en lovbestemmelse gir adgang til det. Det betyr at barneverntiltak kan iverksettes når barn og unge har et behov utover det som barn i alminnelighet har. Det gis føringer i lovgivningen om at hjelp skal gis så tidlig at varige problemer kan unngås. Barneverntiltak kan iverksettes også mot foreldres og barnets/den unges egen vilje. Barneverntiltak kan iverksettes overfor barn i alderen 0 - 18 år og kan opprettholdes til den unge har fylt 23 år.

Barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige organer, og samarbeider således nært med helsestasjon, barnehage og skole, samt andre kommunale og statlige instanser med ansvar for barn og unge.

Barneverntiltak kan inndeles i to hovedkategorier: hjelpetiltak og plassering utenfor hjemmet. Hjelpetiltak dreier seg om ulike former for tiltak mens barnet bor i hjemmet, og er rettet mot barnet og foreldrene. Plassering utenfor hjemmet dreier seg om tiltak hvor barnet/den unge er plassert i institusjon eller i fosterhjem.

pdfInformasjon til støttepersoner

Er du bekymret for et barn? 10 spørsmål og svar om å melde til barnevernet:

pdf10 spørsmål og svar fra KRÅD (Det kriminalitetsforebyggende råd)

Kontaktinformasjon:

Lister barnevern