Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Helsefremmende samtale eller hjemmebesøk

Publisert . Sist endret . i kategorien Hjemmetjenester

Hva er helsefremmende samtale elelr helsefremmende hjemmebesøk?

Å bli eldre er ikke ensbetydende med å bli svakere. Men med økende alder opplever flere helseplager og tap av nære relasjoner eller nettverk. Dette kan ha konsekvenser for trivsel og livskvalitet. Den helsefremmende samtalen setter fokus på de ressurser du har til rådighet i møte med utfordringer, og hvordan du best kan bevare evnen til å fortsette å gjøre det som er viktig for deg. Små endringer kan gi helsemessige gevinster.
Helsefremmende samtale eller helsefremmende hjemmebesøk er en råd- og veiledningstjeneste til hjemmeboende eldre med formål om å bevare funksjonsevne og helse.