Koordinerende enhet / Forvaltningsenheten

Publisert . Sist endret . i kategorien Koordinerende enhet/forvaltningen

Koordinerende enhet er et sted å henvende seg til for deg som tjenestemottakere og for tjenesteytere/samarbeidspartnere.

Koordinerende enhet ligger i Forvaltningsenheten i kommunen. Koordinerende enhet skal sikre at hver enkelt pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud. Det er hit du kan ta kontakt dersom du har spørsmål i forhold til helse- og omsorgstjenester, i forbindelse med søknader og lignende.

Koordinerende enhet har også overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator, og har som målsetting å sikre koordinerte tjenester til de som trenger det.

pdfbrosjyre_hverdagsrehabilitering.pdf

Kontaktinformasjon:
Adresse: Postboks 100, 4552 Farsund kommune
Besøksadresse: Brogaten 7
Telefon: 38 38 20 00