Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Kommunalt foreldreutvalg

Publisert . Sist endret . i kategorien Info til foresatte

Mellom Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved den enkelte skole og FUG på sentralt nivå, er det ikke noe lovhjemlet foreldreorgan. I omkring 180 av landets 430 kommuner er det opprettet foreldreutvalg på kommunalt nivå på frivillig basis.

Hensikten med KFU er å koordinere behov/ønskene til skolene i kommunen, og å drive opplæring og erfarings-utveksling. KFU bør ha en bred representasjon og være en naturlig samarbeidspartner for politikere og skoleadministrasjon.