Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Lister PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste

Publisert . Sist endret . i kategorien PPT

Foreldre som har barn og unge som trenger særlig hjelp og støtte kan henvende seg til den pedagogisk psykologiske tjenesten (PPT) for å få hjelp. Det kan dreie seg om fagvansker, atferdsvansker, funksjonshemninger og forhold som har med trivsel å gjøre.

Tjenesten har også ansvar for voksne som har rettigheter etter Opplæringsloven.

Hva gjør PP-tjenesten?

PPT sitt arbeid kan gjerne deles inn i fire deler:

• Utredning: Når PPT har fått en henvisning begynner en utredningsfase. Denne utredningen består av samtale med foresatte og barnehage/skole, observasjoner og/eller testing.

• Sakkyndig vurdering: PPT utarbeider sakkyndige vurderinger bl.a. i forbindelse med rett til spesialundervisning, rett til spesialpedagogisk hjelp før skolealder, i forbindelse med utsatt eller framskutt skolestart, for inntak på særskilte vilkår i videregående skole eller ved søknader om ulike hjelpemidler og utstyr i pedagogiske sammenhenger.

• Oppfølging: PPT gir råd og veiledning til foresatte og ansatte i barnehage/skole.

• Systemarbeid: PPT jobber også med kompetanseheving i barnehage og skole. Det skjer i form av ulike kurs og prosjekter. Det er i hovedsak tyngdepunktgruppene som driver dette arbeidet.