Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Voksenopplæringen

Publisert . Sist endret . i kategorien Voksenopplæring

Tjenesteområdet omfatter funksjonen Voksenopplæring, som deles i grunnskoleopplæring for voksne, og norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere og asylsøkere.

Grunnskoleopplæringen for voksne og undervisning for fremmedspråklige holder til på Ore.
Farsund Voksenopplæring har 3 ulike undervisningsområder for voksne og et for barn.
 
Norsk for innvandrere
Noen er bosatt i Farsund kommune, andre har oppholdstillatelse i Norge og hører til under Husebyparken mottak. Denne gruppen må også ha undervisning i samfunnskunnskap. Vi har også mange asylsøkere fra Husebyparken mottak, og noen elevene betaler for undervisningen. Det siste er stort sett arbeidsinnvandrere fra EU-området.
 
Særlig tilrettelagt opplæring for norske elever
Grunnskoleopplæring i norsk, KRL, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag og ADL-trening.
Elevtallet i norskavdelingen varierer fra 60 til 150. Dette er en gruppe sammensatt av asylsøkere og flyktninger med oppholdstillatelse. For disse er undervisningen gratis. Elevmassen er sammensatt fra analfabeter til høyt utdannede personer. Dette krever fleksibilitet og stadig omstilling.
I spesialavdelingen ligger elevtallet på ca. 25 elever.
Noen av elevene går her bare en kort periode før de blir bosatt i andre kommuner, andre fullfører sin opplæring på Lista, og noen tar språkprøve i Kristiansand.
Voksne som har behov for særlig tilrettelagt opplæring og/eller grunnskoleopplæring kan ta kontakt direkte med skolen.
 
Det arrangeres også kveldskurs i norsk.
 
Kontaktinformasjon: