Ny parkeringsforskrift fra 2017

Publisert . Sist endret . i kategorien Parkering

Nye parkeringsregler fra 1. januar 2017:

Stortinget har vedtatt ny parkeringsforskrift, ny forskrift om offentlig parkeringsgebyr og ny forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede som er gjeldende fra 1.januar 2017.

Hensikten med nye forskrifter skal være å gjøre parkeringsregelverket enklere og gi forbrukerne sterkere vern.
 
Parkeringsforskriften er et felles regelverk for all parkering, privat og offentlig, som tilbys allmenheten mot betaling eller på andre vilkår = vilkårsparkering.
 
Med vilkårsparkering menes:
  • Parkering mot betaling
  • Parkering med tidsbegrensning
  • Parkering på andre vilkår, for eksempel at man må stå innenfor oppmerkede felt.
Vilkårsparkering og kontrollsanksjon
Dagens ordning med tilleggsavgift og kontrollavgift fjernes, og erstattes fra og med 01.01.17 med en felles kontrollsanksjon for vilkårsparkering. Størrelsen på denne er basert på overtredelsen og har satsene kr. 300, 600 og 900.
 
300 kroner
Brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset parkering.
 
600 kroner
Normal sanksjon for andre overtredelser med unntak av HC.
Eksempel: Utgått billett, manglende parkeringsbevis, overskridelse av tidsbegrensning.
 
900 kroner
Overtredelse av vilkårene for plass reservert for forflytningshemmede. Er overtredelsen foretatt av person som har HC kort uten at kortet har ligget synlig for kontroll, reduseres sanksjonen til 600 kroner.
 
Parkeringsgebyr – 900 kroner
Håndhevelse av stans- og parkeringsforbud som følge av trafikkreglene, vegtrafikkloven eller skiltforskriftens skilt omfattes ikke av bestemmelsene i ny forskrift om vilkårsparkering men av forskrift om parkeringsgebyr. Eksisterende regelverk videreføres i hovedsak, men gebyret øker fra 500 kroner til 900 kroner.
 
Gebyret ilegges ved stans eller parkering i strid med vegtrafikklovens § 3 og § 17, trafikkreglene § 17, skiltforskriften, forskrift om offentlig parkeringsgebyr og bestemmelser gitt i medhold av vegtrafikkloven § 4 og § 9. Gjelder på vei åpen for allmenn ferdsel.
 
Forflytningshemmede
Forskriften stiller krav om at områder der det tilbys parkering for allmennheten skal settes av plasser som er reservert forflytningshemmede.
Et viktig punkt her er at det ikke er lov å drive av- og pålessing på slike plasser. Skal en plass som er reservert for forflytningshemmede benyttes, forutsettes det at du har et gyldig HC-kort som er utstedt av hjemstedskommunen.
 
Ny parkeringsklagenemd
Det er etablert en felles klagenemnd for offentlig og privat vilkårsparkering. Husk at du først må klage til den virksomheten som har ilagt deg gebyr eller kontrollsanksjon. Informasjon om hvor du skal klage fremgår av ileggelsen. Får du avslag på denne klagen har du mulighet til å klage til parkeringsklagenemda.
 
Se eventuelt mer informasjon på: http://pklagenemnda.no/
 
 
Eventuelle spørsmål om den nye forskriften kan rettes til Farsund kommune ved teknisk drift.