Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Trafikksikkerhet

Publisert . Sist endret . i kategorien Trafikksikkerhet

Kommunen har trafikksikkerhetsansvar for de kommunale veiene. Et hovedmål er at trafikksikkerhet skal gjennomsyre all planleggings-, drift- og anleggsvirksomhet.

Aktuelle trafikksikkerhetstiltak kan være alt fra holdningsskapende arbeid til større og mindre fysiske tiltak som anleggelse av gang- og sykkelveier, anleggelse av fartshumper, siktutbedring, skilting og lignende.

Kommunen har trafikksikkerhetsansvar for de kommunale veiene. Et hovedmål er at trafikksikkerhet skal gjennomsyre all planleggings-, drift- og anleggsvirksomhet.

Aktuelle trafikksikkerhetstiltak kan være alt fra holdningsskapende arbeid til større og mindre fysiske tiltak som anleggelse av gang- og sykkelveier, anleggelse av fartshumper, siktutbedring, skilting og lignende.

nullvisjon-logoFarsund er en 0-visjonskommune!
Farsund kommune er med i et felles 0-visjonsprosjekt sammen med kommuner i Listerregionen, Statens vegvesen og fylkeskommunen om trafikksikkerhetsarbeidet.. Prosjektet handler i hovedsak om holdningsskapende arbeid og blir ledet av en styringsgruppe bestående av politikere, administrasjon, politi, vegvesenet, fylkeskommunen og Trygg trafikk.
 
Trafikksikkerhetsplan
Kommunen har en egen pdfTrafikksikkerhetsplan fra 1999. Prioriteringslister for trafikksikkerhetstiltak langs riksveier, fylkesveier og kommunale veier ble revidert og vedtatt av kommunestyret i april 2001. Listene for riks- og fylkesveier gis videre som innspill til handlingsplaner som Statens vegvesen og fylkeskommunen utarbeider. Kommunens egen trafikksikkerhetsplan ble politisk behandlet i mars 2005.
 
Organisering - ansvar
Teknisk utvalg har trafikksikkerhet som ett av sine ansvarsområder. Farsund kommune har i tillegg en trafikksikkerhetsgruppe som jobber med trafikksikkerhetsplan og trafikksikkerhet generelt. Her sitter representanter fra teknisk, oppvekst/kultur, politi og helse. Kommunen har videre trafikksikkerhetskontakter på alle skolene. Spør ved hver enkelt skole hvem som innehar dette ansvarsområdet.
 
Barnas talsperson
Kommunen har utnevnt en person som spesielt skal tale barn og unges sak i saksbehandling og planleggingsarbeid. Barnas talsperson skal påse at barnas rettigheter blir tatt vare på.
 
Trafikksikkerhetsmidler
Årlig kan kommunen søke om støtte til trafikksikkerhetstiltak langs kommunale og fylkeskommunale veier. Søknaden baserer seg på prioriterte prosjekt i trafikksikkerhetsplanen. Kommunen kan her søke om 50 % støtte til tiltak langs kommunale veier og 100 % støtte til tiltak langs fylkesveier. Årlig søknadsfrist er 15. mars.