Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Vann

Publisert . Sist endret . i kategorien Vann og avløp

Farsund kommune har det overordnede ansvar for den kommunale vannforsyningen.
 
Kommunen har 3 vannverk;
 
Skidvand vannverk, som kan hente tilleggsvann fra Midtvann og Mårvann. Disse har en fallhøyde på ca. 180 m. Dette vannverket er tilknyttet høydebasseng på Varbak med et volum på 5500 m3, og en fallhøyde på 84 m. Dette forsyner Farsund og omkringliggende byggefelt o.a., frem til Lunde. Utbygging og rensing med sandfilter er nær forestående.
 
Kleiveland vannverk, som tar råvann fra Kleivelandsvannet. Dette har en fallhøyde på 74 m, og forsyner Lista, frem til Lunde og Elkem. Vannverket har sandfilterrensing og UV. Dersom det skulle bli nødvendig kan det pumpes til høydebasseng på Varbak.
 
Åpta vannverk. Et lite vannverk som har ingen fallhøyde og må pumpes. Råvannet tas av elv fra Sævelandsvannet. Vannverket forsyner noen få abonnenter på Åpta. Rensing med sandfilter og UV.

Reglement for vann- og avløp

Publisert . Sist endret . i kategorien Vann og avløp

Farsund kommune har et nytt reglement for vann- og avløp, vedtatt av Kommunestyret 16.06.09.
 
 
Reglementet består av to hefter med administrative og tekniske bestemmelser, utgitt i hvert sitt hefte. De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse.
De to hefter er KS sin standard abonnementsvilkår for vann og avløp, utgitt i 2008. I tillegg til KS standard abonnementsvilkår administrative bestemmelser gjelder i Farsund kommune særbestemmelser vedtatt av kommunestyret 16.06.09.