Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

farsund

Bevillinger

Publisert . Sist endret . i kategorien Individ og samfunn

Avgift for 2017 vedtatt i kommunestyret 15.12.2016:

Kunnskapsprøve om alkoholloven:

Pris: kr 400,-

Etablererprøve i forbindelse med serveringsbevilling:

Pris: kr. 400,-

Avgift og gebyrer for skjenking av alkoholholdig drikke:
Alkoholavgift for alminnelig skjenkebevilling beregnes etter fast kronebeløp pr.omsatt liter, og fremgår av Forskrift om omsetning av alkoholdig drikk § 6-2.
I samme bestemmelse reguleres gebyret for behandling av søknad om ambulerende skjenkebevilling for lukket selskap.
 
§ 6-2.Gebyret skal betales etter følgende satser:
 
Salg:
- 0,20 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 0,55 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
 
Skjenking:
- 0,45 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 1,20 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
- 3,95 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3
 
Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1570 for salg og kr 4900 for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.
For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 350 pr. gang.