Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

farsund

Satser for eiendomsskatt for 2017

Publisert . Sist endret . i kategorien Skatter og avgifter

 Iht. lov om Eiendomsskatten §§ 2,3 og 4, innkreves eiendomsskatt for 2017 i hele kommunen (k.st. vedtak 06/61).

  1. Eiendomsskatten settes til 7 promille, og for boliger og fritidsboliger settes satsen til 2,25 promille.
  2. Eiendomsskatten betales i to terminer sammen med de øvrige kommunale avgiftene for vann, avløp og renovasjon.
  3. Etter Eiendomsskatteloven § 7 a fritas "Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten", iht. tidligere vedtatt liste, og etter § 7 b, "Bygning som har historisk verde" iht. kommunestyrevedtak 06/63

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker.