Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Hospitering i helse- og omsorgstjenestene i Farsund

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt


Vi ønsker deg som sykehusansatt velkommen til å søke hospitering hos oss.

For at våre forventninger skal være felles, er det viktig at hensikten med hospiteringen fremgår tydelig. Avtalen om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter:

• Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
• Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå
• Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
• Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
• Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp

Hvem kan hospitere hos oss?
Våre hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere, vernepleiere ergo- og fysioterapeuter ved Sørlandet sykehus HF.

Kommunen har 2 ulike hospiteringsprogram:
Alternativ 1: Hospitering i pleie- og omsorgstjenesten i Farsund
Varighet tre dager, mandag - onsdag.

Mer informasjon om dette kan du finne her: pdfHospitering_i_pleie_Farsund_april_2016_002.pdf

Alternativ 2: Hospitering i psykisk helse og rustjenesten i Farsund
Varighet tre dager, onsdag - fredag.

Mer informasjon om dette kan du finne her: pdfHospitering_innen_psykisk_helse_og_rus_i_Farsund_kommune.pdf

Mer om helsetilbudene i Farsund finner du ved å følge linken nedenfor:
https://www.farsund.kommune.no/index.php/kommunale-tjenester/helse-og-omsorg

Hva kan du forvente?
Hovedmålsettingen for hospiteringen i vår kommune er å øke innsikten i og forståelsen for kommunens helse og omsorgstjeneste I tillegg er det å mål å øke forståelsen for kommunehelsetjenestens samhandling med spesialisthelsetjenesten.
Hospiteringsprogrammet har fokus på praktiske problemstillinger innen helse- og omsorgstjenesten.
Vi forventer at du som kommer til Farsund kommune for å hospitere er bevisst ditt eget fokus for hospiteringen, i forhold til nytteverdi og overføringsmulighet til egen arbeidssituasjon i spesialisthelsetjenesten.

Synes du dette høres interessant ut?
Ønsker du å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?
Da kan du benytte deg av elektronisk søknadsskjema som du finner her: Søknadsskjema hospitering

Hos oss kan du søke hospitering fortløpende, men vi trenger din søknad senest 1 mnd. før ønsket avvikling.

Vi har tro på at hospiteringsoppholdet kan føre til utveksling av kunnskap og forståelse for samarbeidet mellom Sørlandet sykehus og Farsund kommune.

For ytterligere informasjon kan du kontakte:
Hospiteringskoordinator i Farsund, Mona Aspvik, e-post: