Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Desentralisert sykepleiestudium i Lister 2018

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

 

Lister tilbyr desentralisert bachelorstudium i sykepleie fra høsten 2018. Regionene Setesdal, Lindesnes og Lister har fått 43 plasser på desentralisert studium.

Studiet er lagt opp med forelesninger og veiledning lokalt på studiested i Lister. Kriteriet for opptak er at du har bestått videregående allmennfag eller studiespesialisering.

Noen samlinger vil bli lagt til Kristiansand hvor studentene har intensiv opplæring i enkeltemner som for eksempel laboratorieøvelser etc. På disse dagene kan studentene å kjøre sammen til Campus UiA. Studiet gjennomføres på heltid over 3 år.

Søknadsfrist er 15. april og studenten søker via UiA, men velger desentralisert og distriktsvennlig i stedet for campus.

Bachelor i sykepleie har ca. 50% praksis i studiet og mange kombinerer studiet med familieliv og litt jobb ved siden av. Det er krevende å gjennomføre en bachelorgrad ved universitetet, derfor anbefales det at studentene ikke tar på seg mye arbeid ved siden av.

Det er ønskelig med en god blanding av kvinner og menn på SPL18. Som regel er det mange kvinnelige søkere - menn oppfordres derfor spesielt å søke seg inn på bachelor i sykepleie. Om det ønskes mer informasjon, eller er spørsmål, ta gjerne kontakt med Lister Kompetanse v/ Hilde Strømme på mobiltelefon 941 68 444 eller per e-post.

Mer informasjon om desentralisert sykepleierstudium i Lister 2018, og kontaktinformasjon finnes på Lister kompetanse sine nettsider.

Ansatt i Farsund kommune?
Dersom du er ansatt i Farsund kommune og ønsker å ta sykepleierutdanning, så kan vi gå i dialog med deg om tilrettelegging for det. Noen kan ha studiekompetanse og kan søke på desentralisert studie fra høsten 2018, mens andre må først må skaffe seg studiekompetanse.

Har du «en sykepleier i magen», men ikke gitt beskjed til din leder/enhetsleder om dette? Gjør det så snart som mulig slik at du får muligheten til å delta på informasjonsmøte om dette.

Informasjonsmøte for de som mangler studiekompetanse
Den 20. mars 2018 arrangeres det åpent informasjonsmøte for personer i Lister som ikke har studiekompetanse, men som er interessert i å ta bachelorstudiet i sykepleie. Du kan møte utan påmelding og møtet er gratis. Møtet finner sted i på kulturhuset i Kvinesdal.