Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Oppstart av planarbeid - Reguleringsendring for Solhougtoppen - Boliger, gnr/bnr 1/599 m.fl.

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Solhougtoppen Utvikling AS, melding i henhold til § 12-8 i plan- og bygningsloven, for:

Reguleringsendring for Solhaugtoppen - Boliger
Farsund kommune
Gnr. 1 bnr. 599. m.fl.
PLANID 15601.

Planområdet
Planområdet ligger lokalisert på Solhougtoppen rett sør for tidligere Farsund sykehus i umiddelbar nærhet til Farsund sentrum.

Formålet med planen
Hensikten med planarbeidet er en omregulering av blokkbebyggelse til frittliggende eneboliger og flermannsboliger. Foreløpig anslås det en utnyttelse på mellom 15 og 20 enheter, men videre arbeid vil avklare hva som er hensiktsmessig. Det vil legges stor vekt på å videreføre og ivareta hensyn fra gjeldende plan vedrørende biologisk mangfold og kulturminner.

Høringsfrist
Frist for eventuelle uttalelser: 31.03.18

Fullstendig beskrivelse og ytterligere informasjon finnes på:

pdf2849_Varselbrev.pdf
pdfOppstartsmøte_referat.pdf
pdfVarslingsliste_Offentlige.pdf
pdf2849_Naboliste_private_23.02.18.pdf