Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Offentlig ettersyn - Omregulering Danefjell gnr/bnr 5/52 og deler av bnr/bnr 5/24

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

Teknisk utvalg har i møte 30.11.2017, sak 17/141, vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 å legge forslag «Omregulering Danefjell - gnr/bnr 5/52 og deler av gnr/bnr 5/24» med tilhørende bestemmelser, begge datert 25.10.2017, ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av 3 nye eneboliger, med tilhørende atkomstveg og parkering.

Reguleringsplanene med tilhørende bestemmelser vil være utlagt til offentlig ettersyn ved Farsund kommune, servicetorget og på www.farsund.kommune.no/Aktuelt/Høringer i perioden 12.12.2017-30.1.2017.
Eventuelle merknader til reguleringsplanene sendes Farsund kommune, pb. 100, 4552 Farsund innen 30.1.2017.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Servicetorgets tlf. 38 38 20 00. Ved skriftlig henvendelse vennligst referer til saksnummer 2017/1245.

Ytterligere informasjon:
pdfOffentlig_ettersyn_Omregulering_Danefjell_-_gnr_bnr_5_52_og_deler_av_gnr_bnr_5_24.PDF
pdfSærutskrift_1.gangsbehandling_Omregulering_Danefjell_-_gnr_bnr_5_52_og_deler_av_gnr_bnr_5_24.PDF
pdfBestemmelser_Danfjellveien_26_Gnr5_Bnr_52_-_25.10.2017.PDF
pdfPlanforslag_Danfjellveien_26_Gnr5_Bnr_52_-_25.10.2017.PDF
pdfPlankart_Danfjellveien_26_Gnr5_Bnr_52_-_25.10.2017.PDF
pdfSituasjonsplan_18.09.17.PDF