Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Reguleringsplan for Farøy brygge - gnr/bnr 3/23, 49, 80, 58 - Offentlig ettersyn

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

Teknisk utvalg har i møte 15.2.2018 som sak 18/7 vedtatt å legge ovennevnt forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser begge datert 29.1.2018 ut til offentlig ettersyn., jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for leiligheter sørvest på Farøy.

Reguleringsplan vil være utlagt til offentlig ettersyn på www.farsund.kommune.no/Aktuelt/Høringer i perioden 7.3.2018 – 18.4.2018.
Eventuelle merknader til reguleringsplanen sendes Farsund kommune, teknisk forvaltning, pb. 100, 4552 Farsund innen 18.4.2018.
Nærmere opplysninger om reguleringsplanen kan fås ved henvendelse til Farsund kommune på tlf. 38 38 20 00.

Ved skriftlig henvendelse vennligst referer til saksnummer 2016/2615.


Ytterligere informasjon:

pdfOffentlig_ettersyn_Reguleringsplan_for_Farøy_brygge_-_gnr_bnr_3_23_49_80_58.PDF
pdfSærutskrift_Ny_1.gangsbehandling_Reguleringsplan_for_Farøy_brygge_-_gnr_bnr_3_23_49_80_58.PDF
pdfSærutskrift_1.gangsbehandling_detaljregulering_Farøy_brygge.PDF
pdfPlankart_PDF_-_Fornyet_førstegangsbehandling.PDF
pdfbest._for_Farøy_revidert_2.3.2018.PDF
pdfSnitt_S1_Juridisk_-_Fornyet_førstegangsbehandling.PDF
pdf1_Situasjonsplan_1_500_A1_A3.PDF
pdf2_Situasjonsplan_1_500_med_2._etg_A1_A3.PDF
pdfPlanbeskrivelse_-_Fornyet_førstegangsbehandling.PDF
pdf3_Situasjonsplan_3D.PDF
pdf4_3D_fra_torvkaia.PDF
pdf5_3D_fra_Strandgaten_1.PDF
pdf6_3D_fra_brygge.PDF
pdf7_3D_fra_parkering.PDF
pdf8_3D_fra_farøyparken.PDF
pdf9_3D_fra_innseilingen.PDF
pdf10_Langsnitt.PDF
pdf11_Snitt_A2_og_E1.PDF
pdf12_Sol_skygge.PDF