Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

kysten er klar

Ledige stillinger i Farsund kommune

Du vil motta en bekreftelse på e-post om at din forsendelse er mottatt. Denne vil automatisk sendes til den e-postadressen du har oppgitt. Hvis slik bekreftelse ikke kommer innen 24 timer må du kontakte kommunen.

Lenke til: interne stillinger og NAV sine ledige jobber i Farsund.

Offentlig søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute.
Søkere som likevel ønsker at søknaden behandles konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi dette grundig i søknaden.
I tilfelle vi ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet, vil vi ta kontakt slik at søkere kan velge mellom å trekke sine søknader eller stå fram med navn på en offentlig søkerliste. Ta kontakt om du ønsker å vite mer om dette.

Tilsynsingeniør/ byggesaksbehandler - fast 100% stilling ved teknisk forvaltning

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

 

Ved enhet for teknisk forvaltning har vi ledig en fast 100 % stilling som tilsynsingeniør/ byggesaksbehandler. Tiltredelse etter avtale.

Teknisk forvaltning søker medarbeider til å utføre tilsyn etter plan- og bygningsloven. Du må ha god byggfaglig kompetanse med utdanning innenfor byggetekniske fag, arkitektur eller annet relevant fagområde, fortrinnsvis ingeniør på bachelornivå eller høyere. Du må også ha arbeidet med bygningsfaget i praksis. Tilsynsarbeidet forutsetter god kjennskap til bygningsfaget.

Du får mulighet til å arbeide selvstendig og målrettet. Du får være med å videreutvikle et godt tjenestetilbud, og må være innstilt på å samhandle med aktører både innenfor og utenfor kommunen, det være seg politikere, næringsliv eller publikum. Vi har et tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte kollegaer som samarbeider på tvers av arbeidsområder.

Arbeidsoppgaver
Du vil få varierte arbeidsoppgaver innenfor fagområdet med hovedvekt på tilsyn og tilhørende saksbehandling. Du må være innstilt på å ha en aktiv dialog med aktørene i bransjen, herunder både private husbyggere, profesjonelle utbyggere, entreprenører og offentlige etater. Deler av arbeidet vil også bestå i behandling av innkomne søknader om byggetillatelse.

Kvalifikasjoner
• Ingeniør, sivilingeniør eller annet relevant fagområde som innebærer byggfaglig kompetanse
• Bachelor eller høyere utdanning
• Gode kunnskaper om plan- og bygningsloven er en forutsetning
• Praksis fra offentlig forvaltning, saksbehandling etter plan- og bygningsloven vil bli vektlagt
• Det er en forutsetning at du har bygningsteknisk erfaring og annen praktisk erfaring fra fagfeltet

Personlige egenskaper
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
• Positiv serviceinnstilling og god samarbeidsevne, samt evnen til å arbeide selvstendig
• God arbeidskapasitet med vilje og evne til å stå på i en hektisk hverdag, samt god personlig egnethet

Vi kan tilby varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, et tverrfaglig og sosialt arbeidsmiljø.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For nærmere informasjon om stillingen kontakt enhetsleder Jan Hornung eller kommunalsjef Just Quale på telefon 38 38 20 00.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk. 

Dokumentasjon på utdanning og praksis medbringes ved innkalling til intervju. Søkerliste kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Søknadsfrist: 17.04.2017 

Elektronisk søknadsskjema:

Søknad på ledig stilling