Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

HOVEDUTLYSNING - GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING - 2018/2019

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

 

Fra 1.8.2018 kan det bli ledig et antall lærerstillinger innenfor grunnskole og voksenopplæring i Farsund kommune.

Farsund kommune har fokus på elevenes læringsutbytte. Vi satser på skoleutvikling
og har oppnådd gode resultater for elevene. Lærerkvalitet og god ledelse har stor betydning for læringsresultatet. Vi ser derfor etter utviklingsrettede lærere som kan dekke et mangfoldig behov.

Krav og ønsker til deg:
• godkjent pedagogisk utdanning som allmennlærer
• gjerne god fagkompetanse innenfor engelsk, matematikk, naturfag, norsk som andrespråk og/eller spes.ped.
• annen pedagogisk utdanning kan også bli vurdert, eks. utdanning som:
  - faglærer
  - førskolelærer/barnehagelærer med nødvendige tilleggsfag
  - godkjent utdanningskompetanse gjennom fagutdanning med PPU

Det kan utover våren oppstå kompetansebehov ut over dette.

Personlige egenskaper som kan bli tillagt vekt:
• klar og tydelig klasseledelse
• flink til å tenke helhetlig rundt barns læring
• initiativrik og fleksibel
• evne til å samarbeide og være løsningsorientert

Skolene i Farsund jobber godt med utviklingsarbeid blant annet gjennom Vurdering for læring, arbeid med klasseledelse, tidlig innsats og lesing. Realfagene skal også satses på og kommunen har et godt samarbeid med industrien i kommunen. Vi trenger gode lærere i alle stillinger. Vi kan tilby deg spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, godt arbeidsmiljø, engasjerte og flotte elever og foreldre.

Ved ansettelse må det fremlegges godkjent politiattest. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk.

Søkerliste kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Dokumentasjon på vitnemål, praksis medbringes ved innkalling til intervju.

Søknadsfrist 5.2.2018 

Elektronisk søknadsskjema:

Søknad på stilling som lærer