Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Sykepleier/ vernepleier - studentstillinger

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

 

Ved enheter for hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenester har vi ledig studentstillinger for sykepleier/vernepleierstudenter for tiltredelse snarest. Studentstillingene innehar arbeid hver andre eller hver tredje helg avhengig av turnuser.

Vi søker etter personer med følgende kvalifikasjoner:
• Sykepleier/ vernepleier student
• Gjerne med arbeidserfaring innen helse og omsorg
• Gode samarbeidsevner
• Evne til å arbeide selvstendig og i team
• Evne til å ta beslutninger
• Evne til å motivere og inspirere tjenestemottakere til å bli mest mulig selvhjulpen
• Godkjent førerkort for personbil
Personlige egenskaper vektlegges.

Tilbud om stipendordning for sykepleier- / vernepleierstudenter:
Stipendordningen er et tilbud til 2. og 3. års sykepleier- og vernepleierstudenter og studenter på 3. og 4. år desentralisert studie som er ansatt i stillinger definert som "studentstillinger". Stipendordningen bygger på at studenten har arbeidet minimum hver 3. helg (hver 4. helg ved langvakter i turnus) samt har arbeidet minimum 6 uker i 100 % stilling som sommer/ferievikar i ferieperioden.
Sykepleier og vernepleierstudenter som inngår avtale om stipendordning, mottar etterskuddsvis følgende stipend forutsatt at studenten har arbeidet som avtalt:

• 2. og 3. års studenter (3. og 4. års studenter desentralisert studie) kr. 15.000,-
• Fullført 3. år (4. år v/desentralisert studie), bestått eksamen kr. 20.000,-

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Farsund kommune har innført røykfri arbeidstid for alle sine ansatte.
For nærmere informasjon om stillingene kan det tas kontakt på tlf 38382000 med rådgiver Mona Aspvik.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk. 

Dokumentasjon på autorisasjon, utdanning og praksis med mer medbringes ved innkalling til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Søknadsfrist: 22.02.18 

Elektronisk søknadsskjema:

Søknad på ledig stilling