Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Psykolog - 100% fast stilling

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Farsund kommune har ledig 100% fast stilling som psykolog. Arbeid på dagtid i ukedagene, 37,5 timers uke. Tiltredelse etter avtale. Ca 20% av stillingen vurderes lagt til annen samarbeidskommune i Lister.

Farsund kommune har i sin nylig vedtatte Folkehelse og likestillingsplan som målsetting at tjenestene våre skal jobbe målrettet, tverrsektorielt og koordinert til det beste for våre innbyggere. For ytterligere å styrke det tverrfaglige arbeidet innen områdene tidlig innsats, forebygging og lavterskel/frisklivstilbud er vi nå på jakt etter en dyktig og engasjert psykolog til kommunen vår.
Farsund – kulturkommunen, med tidlig vår, milelange strender og attraktive bo-områder!

Målgruppene vil være:
• Utsatte barn og unge og deres familier
• Voksne med sammensatte og komplekse behov for tjenester
• Ansatte innen helse, omsorg, barnevern og oppvekst i fht veiledning

Hovedoppgaver:
• Delta i det tverrsektorielle arbeidet innen områdene folkehelse og likestilling
• Bidra i arbeidet med å videreutvikle kommunens tjenester med fokus på lavterskeltilbud, tidlig innsats og barn og unges psykiske helse
• Veiledning og opplæring av ansatte i de ulike tjenestene
• Kartlegging av barn, unge og familier med fokus på tidlig innsats
• Utredning, diagnostisering og behandling/oppfølging
• Deltakelse i ulike samarbeidsfora internt i kommunen og med eksterne parter
• Lede små og store prosjekter knyttet til utprøving og implementering av ulike tiltak
• Evaluering av tiltak

Vi kan tilby:
• Et utviklingsorientert miljø med fokus på kompetanseheving
• Bredt tverrfaglig samarbeid
• Utfordringer og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
• At dine initiativ og bidrag til faglig utvikling og kompetanseheving blir verdsatt

Kvalifikasjoner:
• Psykolog eller psykologspesialist med norsk autorisasjon
• Relevant spesialisering/jobberfaring fra arbeid med barn, ungdom, familier og grupper vektlegges
• Erfaring fra tverrfaglig/tverretatlig samarbeid vektlegges
• Erfaring fra veiledning og undervisning vektlegges
• Ønskelig med erfaring fra forebyggende oppgaver
• Du må ha gode kommunikasjonsevner og gode norskferdigheter både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:
• En initiativrik og løsningsorientert person som trives med ansvar og utfordringer
• Svært gode samarbeidsevner
• Er målrettet, løsningsorientert, strukturert og fleksibel
• Evne til å jobbe både selvstendig og i tverrfaglige team
• Søker må ha sertifikat

Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt. Det tas forbehold om endringer i arbeidsoppgaver og arbeidssted.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Farsund kommune har innført røykfri arbeidstid for alle sine ansatte. For nærmere informasjon om stillingen kan det tas kontakt med Berit Wathne Pedersen eller Mona Aspvik på telefon 38 38 20 00.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk.

Dokumentasjon på autorisasjon, utdanning og praksis med mer medbringes ved innkalling til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Søknadsfrist: 22.02.18 

Elektronisk søknadsskjema:

Søknad på ledig stilling