Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Sykepleier/ vernepleier - ledig vikariat ved hjemmebaserte tjenester sone Livdekrona

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

 

Ved enhet for Farsund Hjemmebaserte tjenester Livdekrona i Farsund har vi ledig følgende stilling:
• Vikariat i 53% stilling som sykepleier
eller
• Vikariat i 75% stilling som vernepleier, der deler av stillingen (om lag 20%) vil ha diff. timer/ ubunden tid i turnus.

Tiltredelse snarest, varighet t.o.m. 07.01.2019. Arbeid hver 3. helg, i todelt turnus.

Om stillingen:
Arbeidssted er for tiden ved Omsorgsboligene på Livdekrona.

Ved ansettelse av sykepleier i stillingen:
Stillingen utgjør 53% stilling fast i turnus, uten diff. timer/ ubunden tid i turnus.

Ved ansettelse av vernepleier i stillingen:
Stillingen utgjør 75% stilling, der deler av stillingen (om lag 20%) vil ha ubunden tid i turnus. Dette innebærer at arbeidstaker mottar fast månedslønn i hele stillingen, mens arbeidstiden i denne delen vil bli fastsatt etter behov og i h.h.t. egne rutiner for «faste vikarer». Formål med ubunden tid er å sikre kontinuitet i kompetansen ved vikarbehov, sikre ansatte en høyere stilling, bedre kontinuitet og økt kvalitet i tjenestene.

Søker må i søknaden oppgi hvilken stillingsprosent det søkes på.

Ved rekruttering internt i enheten vil andre stillinger kunne bli ledige. Søkere kan derfor, etter en konkret vurdering, bli tilbudt andre stillinger ved enheten.

Vi kan tilby:
• Bredt tverrfaglig samarbeid
• Kompetanseheving
• Et friskt, spenstig og motiverende arbeidsmiljø
• Gode kollegaer, og positive dyktige medarbeidere
• Mange faglige utfordringer
• Ansvar som koordinator for beboere

Vi søker etter personer med følgende kvalifikasjoner:
• Autorisasjon som sykepleier/ vernepleier
• Relevant videreutdanning er ønskelig
• Bevisst forhold til egen innvirkning på arbeidsmiljøet
• Fokus på ressurser hos brukere og evne til å motivere og inspirere tjenestemottakere til å bli mest mulig selvhjulpne
• Ryddighet og nøyaktighet for å sikre dokumentasjon og god faglig oppfølging
• Evner og ferdigheter innen samarbeid og kommunikasjon med brukere, pårørende, kolleger og andre samarbeidspartnere
• Ser muligheter mer enn begrensninger, har evne til omstilling og til å ta beslutninger
• Egenskaper og lyst til å jobbe både selvstendig og i team
• Åpen for å lære mer og bidra til faglig utvikling og kompetanseheving i arbeidslaget
• Evner og ferdigheter til å kunne bidra positivt i endringsprosesser
• Kunne arbeide aktivt for å nyttiggjøre telemedisin, velferds- og omsorgsteknologi
• Erfaring med bruk av datasystem
Personlig egnethet vektlegges.

Arbeidstaker ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Farsund kommune har innført røykfri arbeidstid for alle sine ansatte.
For nærmere informasjon om stillingen kan det tas kontakt med Birte Aagedal Rafoss på telefon 38382000.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk.

Dokumentasjon på autorisasjon, utdanning og praksis med mer medbringes ved innkalling til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Søknadsfrist: 22.02.18 

Elektronisk søknadsskjema:

Søknad på ledig stilling