Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Vikarer/ tilkallingsvikarer i Farsundskolene

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Skolene i Farsund har jevnlig behov for vikarer og tilkallingsvikarer ved ulike fravær.

 

Spesifiser i søknaden om du ønsker å stå som lærervikar eller assistent, og om du har spesielle ønsker i forhold til arbeidsted. Søknaden vil være gyldig fram til 31.12.18.

Det vil ikke bli sendt ut svarbrev til søkerne. Når det er behov for flere vikarer vil søkerlisten bli vurdert, og aktuelle søkere vil bli kontaktet for samtale.

For mer informasjon kan du ta direkte kontakt med den enkelte skole:
• Farsund ungdomsskole ved inspektør Jan Jakobsen på tlf. 38 38 24 40
• Lista ungdomsskole ved inspektør Kjell A. Konradsen på tlf. 38 38 30 30
• Farsund barneskole ved merkantil Grethe K. Sundt på tlf. 38 38 24 30
• Vanse skole ved inspektør Terje Andreassen på tlf. 38 39 51 70
• Borhaug skole ved rektor Jan Andersen på tlf. 41 82 14 46
• Farsund voksenopplæring ved rektor Ernst-Olaf Torjussen på tlf. 38 39 46 70

Denne søknaden erstatter ikke søknader til konkrete stillinger som lyses ut. Følg med på kommunens hjemmeside eller i avisene for fortløpende informasjon om ledige stillinger.

Ved engasjement må det fremlegges godkjent politiattest. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Dokumentasjon på vitnemål, praksis med mer ettersendes ved forespørsel. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Farsund kommune.  

Elektronisk søknadsskjema:

Søknad på ledig stilling