Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Lister barnevern - ledige stillinger

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

lister logoKommunene Lyngdal, Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Farsund har etablert et interkommunalt samarbeid kalt Lister Barnevern. Tjenesten har et innbyggertall på vel 34 000. Farsund kommune er vertskommune for samarbeidet.
Lister barnevern består av 36 årsverk fordelt på 40 ansatte. Av disse er 6 dyktige miljøarbeidere som utfører mye av vårt endringsarbeid i familiene. Lister barnevern har i dag følgende interne organisering: mottak, barneteam (0 – 12 år), ungdomsteam (13 – 23 år), omsorgsteam og et tiltaksteam. I tillegg har Lister barnevern deltakelse i kjernegrupper for ungdommer. Vi har et målrettet endringsfokus og jobber med tidlig innsats. Lister barnevern jobber med fagutvikling og deltar i BTI-prosjektet med fokus på tidlig intervensjon, bedre samordnet tjenester og foreldreinvolvering.

 

Kontaktperson – Lister barnevern

Lister barnevern har ledig følgende stillinger som kontaktperson:
• 2 stk. faste 100 % stillinger
• 2 vikariat i 100 % stilling

Ved rekruttering internt i enheten vil andre stillinger kunne bli ledige. Søkere kan derfor, etter en konkret vurdering, bli tilbudt andre stillinger ved enheten.

Arbeidsoppgaver
Som kontaktperson i undersøkelse eller tiltaksteam vil du i hovedsak jobbe med:
• Undersøke og kartlegge barn/ungdoms omsorgssituasjon
• Iverksetting og oppfølging av tiltak
• Tverrfaglig samhandling i å finne gode tiltak til det beste for det enkelte barn/ungdom og deres familier
• Partsrepresentant i fylkesnemnd og øvrig rettsapparat der dette er nødvendig

Som kontaktperson i omsorgsteamet vil du i hovedsak jobbe med:
• Oppfølging av barn som er plassert utenfor hjemmet
• Veiledning av fosterhjem
• Oppfølging av biologiske foreldre
• Tverrfaglig samhandling til det beste for det enkelte barn og deres familier
• Opptre som partsrepresentant i fylkesnemnd og øvrig rettsapparat der dette er nødvendig

Vi søker etter personer med følgende kvalifikasjoner:
• 3 årig høyskole- /universitetsutdanning, fortrinnsvis innen helse/sosialfag eller annen relevant høyskole/universitetsutdanning
• Erfaring fra saksbehandling etter lov om barneverntjenester er ønskelig
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
• Interesse for og engasjement i barn og ungdommer
• Evne til å kommunisere og etablere gode samarbeidsrelasjoner
• Evne til å ta initiativ, takle motstand og jobbe både selvstendig og i team
• Stor arbeidskapasitet da vår hverdag er hektisk
• Lyst på en utfordrende jobb i et tett samarbeid med gode arbeidskolleger
• Gyldig sertifikat på personbil

Du må være fleksibel, robust, selvstendig og bevisst din egen innvirkning i et etablert arbeidsmiljø. Vi forventer at du tar initiativ og takler å jobbe i motstand. Den som ansettes må påregne noe arbeid utover ordinær arbeidstid og må disponere egen bil i tjenesten.

Personlig egnethet og forutsetning vil bli særlig vurdert.

Hva kan vi tilby?
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
• Godt og trivelig arbeidsmiljø med kompetente kollegaer
• Muligheter for spesialisering og faglig utvikling
• Ekstern veiledning
Arbeidstakere ansettes på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Farsund kommune har innført røykfri arbeidstid for alle sine ansatte.

Spørsmål om stillingene kan rettes til enhetsleder Bodil W. Glomsheller på telefon 488 90 785.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk. Ledige stillinger og informasjon om kommunen finnes på www.farsund.kommune.no. Dokumentasjon på utdannelser, vitnemål og praksis m.m. medbringes ved innkalling til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Søknadsfrist: 03.04.18 

Elektronisk søknadsskjema:

Søknad på ledig stilling