Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Barnehagelærer - faste 100% stillinger ved enhet for barnehager

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

 

Ved enhet for Barnehager har vi fra 1.8.2018 ledig følgende stillinger;
• 3 stk. faste 100 % stillinger som pedagogisk leder / barnehagelærer
• Det kan i tillegg bli ledig et antall barnehagelærerstillinger, faste/vikariater, i kommunale barnehager og barnehageenheten.

Kvalifikasjonskrav
Vi søker etter personer, som i tillegg til å være engasjert og humørfylt, har følgende kvalifikasjoner:
• 3-årig barnehagelærerutdanning
• barnehageerfaring
• gode lederegenskaper
• evne til samarbeid og bidra til et godt arbeidsmiljø
• evne til å arbeide selvstendig, målrettet og systematisk
• evne til å inspirere, motivere og veilede
• kan bidra til å utvikle barnehagen iht. barnehagens-, kommunens- og nasjonale planer
Personlige egenskaper vektlegges. Menn oppfordres til å søke.

Pedagogiske ledere tilståes et tillegg i lønn på kr. 30.000,- pr år i 100% stilling ut over tariffestet avlønning. Barnehagelærer tilståes et tilsvarende tillegg på kr. 10.000.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For nærmere informasjon om stillingene kan det tas kontakt med styrer ved Borhaug barnehage Olaug V. Martinsen, 38 38 21 60, styrer ved Sunde barnehage Ellen Kjørkleiv 38 38 22 30, eller enhetsleder Roald Grønås 913 62 389.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk. 

Dokumentasjon på vitnemål, praksis med mer ettersendes ved forespørsel. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Søknadsfrist: 05.04.18 

Elektronisk søknadsskjema:

Søknad på ledig stilling