Drømmestipend 2020

Idag fikk Monica Celine Jacobsen Drømmestipendet 2020 fra Norsk tipping og Norsk kulturskoleråd. Hun er 1 av 100 unge i Norge som mottar Drømmestipendet.

Stipendet er på kr. 15.000 og tildeles unge, talentfulle utøvere innen kulturfeltet. Monica Celine fikk stipendet for sine flotte tekster og dikt, innen fagfeltet kreativ skriving. På bildet ser du Monica Celine sammen med Magnus Johnsen som deltok med fløytespill under overrekkelsen, kulturskolerektor Anija Markovina Wormsen, Trond Olav Asperud fra Norsk Tipping og ordfører Arnt Abrahamsen. Ordfører overrakte diplom, blomster og gode ord. 

Gratulerer en masse!

Monica Celine Drømmestipend 2020