Farsund legevakt i sommer

Legevakten har eget lokale ved Farsund Omsorgssenter, Livdekrona 62, Farsund.

I sommer åpner legevakten kl. 16:00 alle hverdager.

Etter avtale pr. telefon møter vakthavende lege pasienten i disse lokalene. Vakthavende lege nås over telefon 116117. 

Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp må ringe nødtelefon 113.

Legevakttelefonen går via Legevaktsentralen ved Sørlandet sykehus Flekkefjord. Sykepleier vil ved behov viderekoble til vakthavende lege i Farsund.