Offisiell åpning av overbygd sykkelanlegg ved Vanse skole

Program:
• Rektor Halvor Sletta ønsket velkommen.
• Tale og snorklipping ved ordfører Arnt Abrahamsen
• Utdeling av is til alle elever og voksne før syklene ble trillet på plass

Som sykkelkommune ønsker vi å motivere flere til å sykle fremfor å kjøre bil.
Vi tror at attraktive anlegg for sykkelparkering kan være med på å gi sykkelen økt status og motivere flere til å sykle.
Barna på Vanse skole er flinke til å sykle og de fortjener et skikkelig anlegg.
Sykling til skole og arbeid gir en god og frisk start på dagen og gjør oss mer opplagt!

Stor takk til entreprenørene Skanska og Brødrene Thorkildsen for godt samarbeid og vel utført arbeid.
Stor takk til Statens vegvesen for 50 % støtte til prosjektet - en statlig tilskuddsordning som følge av at vi er Sykkelkommune

Se også skolens reportasje på sin hjemmeside http://www.vanse.skole.no/ med fine bilder!

Åpning av sykkelanlegg ved Vanse skole