Valgresultat - Farsund kommune

Alle stemmer er talt opp. Valgdeltakelse på 65,15 % (opp fra 61,6% i 2015)

I følgende dokumenter kan du lese hvilke kandidater som ble valgt inn i kommunestyret, valgdeltakelse pr krets, partifordeling pr krets osv:

pdfValgdeltakelse.pdf

pdfValgte_representanter.pdf

pdfPartifordeling_pr_krets.pdf

pdfNy_kandidatrangering_pr_parti.pdf

pdfMandatfordeling.pdf

I dette dokumenter finner du beregning av stemmetillegg og personstemmer, samt valgte representanter og hvem som ble valgt som vararepresentanter. Valgte representanter står med ** bak navnet, vararepresentanter står med * bak navnet.

pdfValgte_representanter_og_vararepresentanter.pdf