Plastsekker til restavfall

RFL har ennå ikke innført krav til gjennomsiktige sekker ved levering av restavfall.

Et slikt krav kommer i løpet av 2020 og vi anbefaler alle som kjøper inn avfallssekker å velge gjennomsiktige sekker allerede nå.

Grunnen til at kravet kommer, er at en del miljøfarlig avfall som ikke skal i restavfallet «blir med på lasset» i de sorte sekkene. I tillegg blir erfaringsmessig også en del avfall som burde vært sortert til materialgjenvinning/resirkulering sendt til forbrenning som restavfall når det leveres i sorte sekker.