Endring av utsendelse- og forfallsdato på faktura for kommunale avgifter 2. termin 2019

Grunnet endring av eiendomsskatt, blir faktura for 2. termin utsendt i oktober med forfall ca. 1. november.