Konstituerende møte i nytt kommunestyre - 17. oktober kl. 17:00

Det nye kommunestyre har konstituerende møte torsdag 17. oktober kl. 17:00 i kommunestyresalen på rådhuset.

I møtet skal blant annet ordfører, varaordfører, formannskap og utvalg velges. Hele sakslisten med tilhørende dokumenter kan lastes ned på følgende lenke: konstituerende kommunestyremøte 17.10.2019