Vannlekkasje

Det er vannlekkasje ved Vanse kirke.
Minde, Vanse skole og områder i nærheten blir uten vann opptil 4 timer.

Arbeid med å utbedre feilen pågår.