Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan

Her er rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023:

pdfRådmannens_budsjettforslag_2020-2023.pdf 

Dokumentet presenteres i kommunestyret 7.11.2019. 
Saken skal etter planen behandles i formannskapet 21.11. og i kommunestyret 12.12.