Få sprengningsvarsel på SMS

I forbindelse med prosjektet "Innseiling Farsund" blir det en god del sprengningsarbeid på sjøbunnen. Du kan abonnere på en tjeneste og få SMS-varsel om når det skal sprenges. Tjenesten er gratis.
For å melde seg på tjenesten send FARSUND til tlf 26112.
For å melde deg av send FARSUND STOPP til tlf 26112.
Varslene sendes ut 30 - 60 minutter før sprengning.