Informasjon om koronavirus

Koronaviruset (SARS- COV-2) sprer seg, og i den forbindelse ønsker kommunelegen å orientere om følgende:

• De lokale legesentrene i Farsund samt legevakten bør ikke oppsøkes uanmeldt (for å skåne andre pasienter og evt. immunsvekkede pasienter).

• Ved mistenkt smitte, ringer man til fastlegekontoret eller til legevakten. Det vil da foretas en vurdering, og ved et antatt smittetilfelle vil legen avgjøre hvordan prøvetaking skal foregå. Det vil ofte være snakk om hjemmebesøk. Vær forberedt på at legen vil bruke smittevernbekledning.

Telefonnummer til legevakten - landsdekkende, er 116 117.

• Et mistenkt smittetilfelle foreligger når man lider av akutt luftveisinfeksjon (hoste, sår hals kortpustethet eller feber) OG i tillegg i løpet av siste 2 uker før plagene startet, oppfyller minst 1 av følgende kriterier:

1. Har vært i områder med vedvarende spredning (Disse landene oppdateres fortløpende på folkehelseinstituttets nettsider: Per 26.02.2020: fastlands Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea, og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia)

Områder med vedvarende spredning – oversikt fra Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

2. Har vær i kontakt med et koronavirussmittet menneske eller håndtert prøvemateriale fra et koronavirussmittet menneske.

Vis hensyn og varsomhet ved besøk til sykehjem, kommunale boliger eller personer ivaretatt av hjemmetjenesten. Vær forberedt på at man vil kunne måtte snu i døren på sykehjemmene dersom man har feber eller andre tegn til luftveissykdom.

Generelle råd:
• unngå å nyse/hoste direkte på andre
• hold god avstand til personer med luftveisinfeksjoner
• bruk god håndhygiene. Vask hendene med såpevann minst 30 sekunder. Hånddesinfeksjoni 10 sekunder kan benyttes dersom man ikke har rennende vann tilgjengelig.
• Bruk engangstørkle ved hoste, eller host inn armhulen.

Rådene følger det norske folkehelseinstitutts retningslinjer.

Temaside om koronavirus – Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

Risikogrupper:
De fleste som blir smittet vil trolig få luftveissymptomer som vil gå over av seg selv, mens noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse. Med den kunnskapen vi har så langt, ser det ut til at eldre personer (>65 år) og personer med underliggende kronisk sykdom, har høyest risiko for alvorlig forløp av 2019-nCoV-infeksjon.

Ann-Margret Haaland
Smittevernlege

Vaner som forebygger smitte
Vaner som forebygger smitte