Oppdatert informasjon om Koronavirus

Farsund kommune har daglige møter for å overvåke situasjonen rundt Koronavirus.
Kommunen forbereder seg for å kunne håndtere eventuelle kommende hendelser.
Kommunen oppfordrer innbyggerne til å følge de råd som til enhver tid gjelder.
Det er viktig at det ikke skapes unødig frykt, og at fokus er å realitetsorientere.
Det er pr i dag ikke registrert noen tilfelle av Koronavirus i Farsund kommune.
Lurer du på om du er smittet skal du ringe fastlegen eller 116 117 for å få avklart om det er indikasjoner som tilsier at du bør testes.
Kommuneoverlegen understreker at det er viktig at alminnelige regler for håndhygiene, hoste- og nysehygiene, og alminnelige smitteverntiltak følges. Dette gjelder for eksempel:
• Dersom du har vært ute og reist og har mistanke om at du kan være utsatt for smitte, så drøft med arbeidsgiver om du bør komme på jobb.
• Barn må ikke sendes til barnehage eller skole før det er avklart om de er smittet eller ikke.
• Dersom en hoster, nyser eller er forkjølet skal en ikke gå i badebasseng.
• Innbyggerne oppfordres til å forholde seg til FHIs hjemmeside https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/