Restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser

Helsedirektoratet råder til at følgende personer ikke besøker kommunale helseinstitusjoner:
- Personer som vært i områder med vedvarende spredning av COVID-19 siste 14 dager.
Områder med vedvarende smittespredning oppdateres fortløpende på Fhi sine nettsider:
https://fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-avkoronaviruset- coronaviruset/  
- Personer som siste 14 dager har vært i nærkontakt med person som er bekreftet smittet med COVID-19.
Nærkontakt defineres som:
Med besøkende menes pårørende og omgangskrets til beboere, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen

Ytterligere informasjon om definisjon av nærkontakter finnes på Fhi sine nettsider:
https://fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftedetilfeller- med-koronavirus-coronavir/#definisjon-av-naerkontakter-hoeyrisikoeksponering