Oppdatert informasjon om Korona 11.3.2020

Farsund kommune får enkelte meldinger om at personer i karantene ikke følger restriksjonene.
Det oppfordres sterkt til at hver og en tar ansvar og følger de rådene som gjelder.

Det anbefales nå at alle former for arrangementer inntil videre avlyses.

Det anbefales at en foretar risikovurderinger i forhold til deltakelse på fritidsaktiviteter . Det betyr i praksis at friske og symptomfrie personer kan delta. Men at en gjør seg vurderinger i forhold til mulige risikofaktorer. 

Kommunen stenger nå bruk av idrettshaller, svømmehaller og kino inntil videre.

Det innføres stans av alle tjenestereiser for ansatte i Farsund kommune. 


Ann-Margret Haaland
kommuneoverlege