Oppdatering vedrørende arrangementer og fritidsaktiviteter

 

Aktivitet på Ekko, Flipside og fritidsklubbene innstilles inntil videre
Idrettshaller, svømmehaller, gymsaler og kino holdes stengt.
Undervisningen på kulturskolen opprettholdes.

Arrangementer anbefales avlyst.
Det er vanskelig å skille mellom arrangementer og fritidsaktiviteter. Noen aktiviteter har mange deltakere, andre har kun noen få.
Som et utgangspunkt er det ikke noe i veien for at friske og symptomfrie personer deltar på fritidsaktiviteter, forutsatt at en foretar en vurdering av risiko og nødvendighet.
Ettersom det fortsatt arbeides med smittesporing, anbefales en likevel å minimalisere omfanget av fritidsaktiviteter inntil vi får en mer avklart status.
Risikobildet kan endre seg fra dag til dag, og en håper selvsagt å kunne oppheve denne typen anbefalinger så raskt som mulig.

Kommuneoverlege Ann-Margret Haaland