Tilbud om tilsyn av barn for personer med kritiske samfunnsfunksjoner

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Kommunen vil derfor sørge for et tilbud til barn av foreldre, som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Behovet meldes inn til den enkelte enhet der barnet vanligvis hører til, så raskt som mulig. Der vil det bli gjort en vurdering av det innsendte behov.
Rammen på omsorgstilbudet vil avgrenses til enhetens vanlig åpningstid. Åpningstiden kan vurderes redusert etter at behovet hos foreldrene er kartlagt.

Personer innenfor følgende grupper kan har rett til dette tilbudet:

• Styring og kriseledelse
• Forsvar
• Lov og orden
• Helse og omsorg
• Redningstjeneste
• IKT-sikkerhet i sivil sektor
• Natur og miljø
• Forsyningssikkerhet
• Vann og avløp
• Finansielle tjenester
• Kraftforsyning
• Elektroniske kommunikasjonstjenester
• Transport
• Satellittbaserte tjenester
• Apotekene

Personer som får tilbud vil bli kontaktet i forhold til tid og sted for tilbudet.
Foresatte må selv ordne med levering og henting til tilbudet.

 Farsund kommune