Endringer i Korona-regimet - 13.3.2020 kl. 15:34

Besøk på kommunens institusjoner

Nå er det viktigere enn noen gang å ta vare på hverandre!

Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. 

Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner.
I Farsund innebærer det at følgende besøksregler for Listaheimen og Farsund omsorgssenter:

Vi anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper. Personer som ikke har risiko for å være smittet kan besøke nær familie.

LISTAHEIMEN 97 62 17 37

FARSUND OMSORGSSENTER
Korttidsavdelingen, Avdeling B 38 38 23 91
Langtidsavdelingen, Avdeling C 38 38 23 90
FARSUND OMSORGSBOLIG 38 38 23 83
Testing av mulig smittede

Folkehelseinstituttet har endret sine kriterier for hvilke personer som skal testet for koronavirussmitte.
Nå er hovedprioriteringen å identifisere tilfeller der det finnes risiko for spredning i helseinstitusjonen og smitte til sårbare grupper.
Regelendringen innebærer en betydelig innskjerping av hvilke personer som vil bli testet for koronasmitte

1. Personer uten symptomer skal ikke testes!

2. Kriterier for testing, uavhengig av reisehistorie:

Oppdaterte råd om hjemmekarantene

Folkehelseinstituttet snur: Nå opplyser FHI at husstandsmedlemmer til personer som har reist utenfor Norden, likevel ikke må sitte i karantene.

Da nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og
vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider,» skriver FHI på sine nettsider.

Det betyr: Dersom du bor sammen med noen som sitter i karantene på grunn av at de har reist utenfor Norden de siste 14 dagene, så slipper du å sitte i hjemmekarantene.

Tidligere råd om karantene etter reise gjelder:

Alle som har vært på reise i land utenfor Norden siden 27. februar 2020 skal være i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst.
Nærkontakter til personer som har fått påvist covid-19 skal også være i hjemmekarantene 14 dager.

Figur risikogrupper