Drift Helsestasjonen/ Familiesenter /Helsestasjon for ungdom - 13.3.2020 - kl. 16:13

Helsestasjon og familesenter

Helsestasjonen og familiesenter er åpen for alle med avtaler.

Familiesenteret. Tar telefonkontakt med brukere og avklarer ut fra den enkelte situasjon hvordan tjenesten kan gis de neste to ukene.

Helsestasjon for ungdom:
Skolhelsetjenesten:

Karianne Salvesen: 94 52 19 91 Farsund Barneskole
Johanna H. Tveit: 90 86 41 38 Farsund ungdomskole og Lista ungdomskole
Siv: Gåsøy: 48 04 56 68 Vanse Barneskole
Kristine G. Johnsen: 94 51 48 08 Borhaug skole

Helsestasjonen:

Jordmor følger opp avtalene hun har med den enkelte gravide. Avtalene legges med god margin i timebok slik at man unngår venting på venterom. Ekstra hygienetiltak på kontor mellom hver gravid. 

Helsestasjonsprogram: