Fysioterapi og ergoterapi i kommunen - publisert 16.3.2020 kl. 10:50

Fysio og ergoterapeuter
Etter siste retningslinjer i fra helsedirektoratet:

Fysioterapi og ergoterapi i kommunen utfører ikke lenger direkte brukerrelaterte tjenester ifra 16 mars i første omgang til 26 mars.
Dette for å redusere risikoen for spredning av koronaviruset

Der hvor en klarer å jobbe etter helsemyndighetens pålegg om smittevern mot koronaviruset, kan fysioterapi ytes der hvor det er helt nødvendig med rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom og viktig funksjon kan gå tapt.
Alle løpende avtaler med fysioterapeuter vil bli kansellert.

Ergoterapi i form av trening eller som innebærer pasientkontakt vil utgå på lik linje som fysioterapi
Hjelpemiddelformidling vil så godt det la seg gjøre foregå som vanlig.
Henvisninger kan bli sendt og vil bli mottatt som vanlig.

Vi skal ta kontakt med brukere og se til at nødvendig råd og veiledning kan bli gitt over telefon, øvrige hjelp vil bli utsatt til etter 26 mars.

Med vennlig hilsen fysioterapi og ergoterapi i kommunen.