Stengte institusjoner - - publisert 16.3.2020 kl. 20:15

Besøksstopp

Pasienter og beboere ved farsund omsorgssenter og listaheimen vil på grunn av sin helse- og sykdomstilstand ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp hvis de blir smittet av covid-19.

For å beskytte sårbare personer mot smitte er det nå nødvendig med adgangskontroll og alminnelig besøksstopp på Farsund omsorgssenter og på Listaheimen.
Tiltakene gjelder både pårørende, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter på institusjonene.
Hjemmel for gjennomføring av tiltakene er forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesten.
Det vil være oppslag på inngangene.
Vi har oppfordret avdelingene til å ta i bruk skype-samtaler, i tillegg oppfordrer vi til flittig bruk av Memoria. Ta kontakt med avdelingen pr telefon for eventuelt avtale skype-samtale.