Ingen hyttedispensasjon - publisert 17.3.2020 kl. 14:45

Ingen hyttedispensasjon

Farsund kommune får nå mange henvendelser i form av dispensasjonssøknader ift forskrift om å ikke oppholde seg på fritidseiendommene sine.

Helseministeren har i dag presisert at forskriften gir ikke hjemmel for å gi dispensasjoner. Vi henstiller til at hytteeiere i størst mulig grad ikke oppholder seg på fritidseiendommene sine, slik at helsetjenesten i kommunen ikke blir overbelastet. Vi ønsker velkommen tilbake når denne nasjonale krisen er over.

Når det gjelder de øvrige henvendelsene, vil disse ikke bli besvart individuelt. Innbyggerne bes forholde seg til forskriften og til råd fra FHI.