Foreløpig stenging av Byggeklossen avlastninginstitusjon - publisert 17.3.2020 kl. 17:30

Byggeklossen avlastninginstitusjon stenges

Det er, på bakgrunn av situasjonen med coronavirus, bestemt at Byggeklossen avlastningsinstitusjon stenges midlertidig fra i dag. Dette er gjort ut i fra dialog med pårørende og det faktum at barn – unge med spesielle behov – har det tryggest ved å være hjemme. Vi vil være i dialog med familiene dette gjelder underveis og også vurdere om det er nødvendig med annen type hjelp. Foreløpig forholder vi oss til samme stenging som er gjort for skolenes del. I dialog med ansatte vil disse bli prioritert til andre viktige oppgaver.