Avklaring om foreldrebetaling i barnehage og SFO - publisert 18.3.2020 kl. 11:45

Foreldre slipper å betale for barnehage og offentlig SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av korona-utbruddet. Barnehagene får kompensert dette tapet fullt ut av regjeringen.

Faktura som nå er sendt ut fra kommunen for mars, betales som normalt. Tilbakebetaling som følger av at barnehage og SFO er stengt, vil kompenseres for i etterkant, enten som avtrekk på faktura eller utbetaling fra kommunen.

Foresatte med barn i private barnehager må henvende seg til den enkelte barnehage for å få vite hvordan dette løses der.